Szkolenia bhp wstępne, okresowe, ryzyko zawodowe,zarządzanie systemami BHP,sporządzanie rocznej analizy stanu BHP, jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, szkolenie wstępne, okresowe. Odpowiedzi na wystąpienia i nakazy PIP, pomiary stężeń i natężeń gdzie wykonać, badania środowiska pracy- hałas,oświetlenie,zapylenie,przeciwporażeniowe.
Blog > Komentarze do wpisu

RISK SCORE metoda oceny ryzyka zawodowego

Metoda RISK SCORE służy do szacowania ryzyka strat ludzkich i materialnych, jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu określonej czynności, w ustalonym jednostkowym czasie. Jest to metoda wskaźnikowa, ponieważ poziom zawodności i poziom zagrożenia - wartości biorące udział w obliczaniu ryzyka są wyrażone nie w sposób ścisły, lecz za pomocą umownych skal liczbowych. Oszacowanie ryzyka uzyskuje się jako wynik mnożenia wartości wskaźników ukazanych w tabeli 1, 2 i 3.Tak oszacowany poziom ryzyka jest następnie oceniany przez porównanie z przyjętą umowną skalą poziomu ryzyka ukazaną w tabeli 4. Zawiera ona kategorie ryzyka i ich wartości zawarte w przedziałach liczbowych. Przyjmuje się, że ryzyko równe lub mniejsze niż 20 jest ryzykiem akceptowalnym tzn. takim, że ryzyko zaistnienia pierwotnego zdarzenia niebezpiecznego i wystąpienia strat, dla jednokrotnego wykonania czynności jest znikome, a działania profilaktyczne ograniczają się do kontroli w czasie wykonywanej tej czynności

 

 

Wzór oceny ryzyka:

R = S · E · P

gdzie:                    R – ryzyko

S – potencjalne skutki zagrożenia

E – ekspozycja na zagrożenie

P – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

Ocena parametrów

 

Tabela nr 1.     S - potencjalne skutki zagrożenia

Wartość

S

 

Szacowanie straty

 

Straty ludzkie

Straty

Materialne

 

100

Poważna katastrofa

Wiele ofiar śmiertelnych

> 30 mln zł

40

Katastrofa

Kilka ofiar śmiertelnych

10 – 30 mln zł

15

Bardzo duża

Jedna ofiara śmiertelna

0,3 – 1 mln zł

7

Duża

Ciężkie uszkodzenia ciała

30 – 300 tyś. zł

3

Średnia

Absencja

3 – 30 tyś. zł

1

Mała

Udzielenie pierwszej pomocy

< 3 tyś. zl

 

Tabela nr 2.     E - ekspozycja na zagrożenie

E

Opis ekspozycji

10

Stała

6

Częsta ( codziennie)

3

Sporadycznie ( raz na tydzień)

2

Okazyjnie ( raz w miesiącu)

1

Minimalna ( kilka razy w roku)

0,5

Znikoma ( raz w roku)

 

Tabela nr 3.     P - prawdopodobieństwo wystąpienia/zaistnienia zdarzenia

Wartość P

Opis

Szansa w %

10

Bardzo prawdopodobne

50

6

Całkiem możliwe

10

3

Praktycznie możliwe

1

1

Mało prawdopodobne, możliwe

10 -3

0,5

Tylko sporadycznie możliwe

10 - 4

0,2

Możliwe do pomyślenia

10 -5

0,1

Teoretycznie możliwe

10 - 6

 

Tabela nr 4.            Rocena/wartościowanie ryzyka

Wartościowanie ryzyka R

Kategoria ryzyka

Działania zapobiegawcze

R < 20

Akceptowalne

Wskazana kontrola

20 < R < 70

Małe

Potrzebna kontrola (zalecane zmniejszenie ryzyka lub utrzymanie na tym samym poziomie)

70 < R < 200

Istotne

Potrzebna poprawa (należy podjąć działania zmniejszające ryzyko)

200 < R < 400

Duże

Potrzebna natychmiastowa poprawa (należy podjąć natychmiast działania w celu zmniejszenia ryzyka, natomiast planowane stanowisko nie może być uruchomione do chwili zmniejszenia ryzyka)

R > 400

Bardzo duże

Wskazane wstrzymanie pracy (praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka)

poniedziałek, 20 grudnia 2010, bhpradom
Bezpieczeństwo najważniejsze! http://www.bhp-mazowsze.pl mgr inż. Konrad Żaczkiewicz

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: , *.toya.net.pl
2013/11/18 02:11:32
A nie RISK SCORE?
-
Gość: KOnrad, *.adsl.inetia.pl
2013/11/19 20:35:32
Pomyłki się zdarzają dzięki za informację
-
Gość: Marta, *.ssp.dialog.net.pl
2013/12/18 13:45:39
Cześć! :) Czy dane zawarte w tabeli mają być takie same dl wszystkich innych obliczeń? Chodzi mi tu o np. 400<R ?? ;p
-
Gość: bhpradom, *.adsl.inetia.pl
2013/12/20 10:50:57
Jak możesz to prześlij dokładne pytanie, to co zadałaś jest nie jasne.